Leki stosowane w niewydolności serca:

Diuretyki – leki odwadniające, pomagają organizmowi pozbyć się nadmiaru płynów,
powodują zwiększenie ilości wydawanego moczu, przez swoje działanie zmniejszają uczucie
duszności oraz obrzęki.

Antagoniści aldosteronu – te leki również należą do diuretyków
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I) – jest to grupa leków, które powodują rozkurcz
tętniczek, a tym samym obniżają ciśnienie tętnicze, a także zmniejszają obciążenie serca.

Mogą powodować objawy uboczne między innymi takie jak suchy kaszel, alergie skórne,
spadki ciśnienia na początku leczenia, pogorszenie czynności nerek. Nie wolno stosować
leków z tej grupy u kobiet ciężarnych lub mogących zajść w ciążę.

Sartany – działają w podobny sposób do inhibitorów konwertazy angiotensyny, najczęściej
stosowane są u pacjentów którzy nie tolerują ACE-I ze względu na uporczywy kaszel.

Beta-blokery – grupa leków o udowodnionej skuteczności w leczeniu niewydolności serca,
zwalniają czynność serca, zmniejszając zapotrzebowanie na tlen ułatwiają jego pracę.
Innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca są iwabradyna, digoksyna, leki
przeciwkrzepliwe, potas, magnez.