oraz podziękowania dla

za wsparcie finansowe w realizacji filmu.