Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca jest formalną grupą wsparcia dla
chorych na niewydolność serca i ich rodzin, przyjaciół oraz wszystkich tych, którzy takiego
wsparcia oczekują lub takim wsparciem chcą być dla innych.
Jesteśmy grupą pacjentów z niewydolnością serca i wspólnie z naszymi rodzinami,
przyjaciółmi, lekarzami oraz osobami, które się nami opiekują stworzyliśmy Polskie
Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca.
Nasza choroba jest stanem przewlekłym i przez wiele lat musimy się z nią borykać. W naszym
codziennym życiu bardzo ważne jest aby mieć wsparcie, które pomaga przetrwać trudne
chwile. Chcemy przybliżać wiedzę na temat niewydolności serca, która staje się epidemią XXI
wieku. Mamy nadzieję, że będziemy wsparciem dla wielu osób.

Nasze cele to:
– zjednoczenie osób z niewydolnością serca, ich rodzin i przyjaciół,
– tworzenie grup wsparcia,
– wspomaganie członków stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów życiowych,
– organizowanie działań edukacyjnych dotyczących wiedzy o niewydolności serca
kierowanych zarówno do pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia,
– współpraca z Ministerstwem Zdrowia, NFZ oraz Polskim Towarzystwem Kardiologicznym w
celu wprowadzenia najlepszego modelu opieki nad pacjentami z niewydolnością serca oraz
dostępności do świadczeń zdrowotnych w tym do nowoczesnych terapii.