Prezes Zarządu                 Marta Kałużna-Oleksy

Sekretarz Zarządu            Jacek Migaj

Wiceprezes Zarządu         Magdalena Dudek