Forum „Serce Pacjenta”

W dniu 28 września 2019 r. w Katowicach odbędzie się po raz pierwszy Forum „Serce Pacjenta”. Jest to wydarzenie edukacyjne skierowane zarówno pacjentów z chorobami układu krążenia, organizacji pacjenckich oraz ich bliskich. Inicjatorem tego wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Celem Pierwszego Forum „Serce Pacjenta” jest rozszerzanie wiedzy na temat profilaktyki, leczenia i konsekwencji stosowanych terapii do  pacjentów i ich bliskich, organizacji pacjenckich, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się promocją zachowań prozdrowotnych oraz organizacji pozarządowych i administracji lokalnej.

W trakcie trwania wydarzenia przewidziano liczne warsztaty w trzech nurtach tematycznych – pacjent po zawale, pacjent z arytmią oraz pacjent z niewydolnością serca. Dodatkowo organizatorzy zapraszają do skorzystania z ogólnodostępnych konsultacji lekarskich oraz możliwe będzie uzyskanie porad prawno-ekonomicznych dotyczących zakładania organizacji pacjenckich, pozyskiwania środków finansowych przez te organizacje oraz sposobów współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

http://sercepacjenta.pl/

Skip to content