Pacjentocentryzm – kiedyś i dziś

7 czerwca o godz. 9.45 Fundacja MY Pacjenci zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony zdrowia, roli pacjenta w systemie oraz pożądanych kierunków zmian, do śledzenia konferencji on-line „Pacjentocentryzm – kiedyś i dziś” (https://youtu.be/tKegejRtpOY).

W ramach 4 debat tematycznych dyskutować będziemy w gronie wybitnych ekspertów o pacjentocentrycznym systemie ochrony zdrowia (czym jest, jak go rozwijać), roli profilaktyki (co zrobić, by podnosić jej świadomość w społeczeństwie), e-zdrowiu (jakie rozwiązania są najbardziej potrzebne pacjentom) oraz problemowi długu zdrowotnego po pandemii.

W spotkaniu udział zapowiedzieli m.in. minister Adam Niedzielski, minister Bartłomiej Chmielowiec, prezes Łukasz Jankowski, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Bolesław Samoliński, dyrektor Paweł Kikosicki.

Nie zabraknie też przedstawicieli różnych zawodów medycznych, ekspertów ochrony zdrowia i oczywiście pacjentów.

Patronatu honorowego udzielili Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Centrum e-Zdrowia.

Skip to content