Profilaktyka chorób – udar mózgu

Udar mózgu to nagłe zaburzenie czynności mózgu spowodowane niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego. To jedna z najczęstszych przyczyn zgonów i niesprawności w Polsce wśród osób po 40 r.ż..

Z danych Raportu NFZ o zdrowiu „Udar niedokrwienny mózgu” wynika, że rocznie udar dotyka ponad 70 tys. Polaków. Oznacza to, że co 8 minut ktoś doznaje udaru!

W przypadku udaru liczy się CZAS!

  • Ciężka ręka lub noga
  • Zaburzenia mowy
  • Asymetria twarzy
  • Słabe widzenie

– szybkie rozpoznanie objawów udaru i dodarcie do szpitala z oddziałem udarowym, warunkuje możliwość wdrożenia leczenia.

Jak wskazują wytyczne postępowania w udarze mózgu opracowane przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne, każdy zyskany kwadrans do rozpoczęcia leczenia przekłada się w przybliżeniu na:

  • dodatkowy miesiąc samodzielnego życia pacjenta,
  • niższe o 5% ryzyko zgonu,
  • większą o około 4% szansę na samodzielne poruszanie się.

Posłuchaj eksperta

Zapytaliśmy dr n. med. Annę Bajer-Czajkowską, Zastępcę Kierującego Kliniką Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie o modyfikowalne i niemodyfikowalne czynniki ryzyka udaru mózgu, otyłość oraz dlaczego tak ważny jest czas od wystąpienia pierwszych objawów i przestrzeganie zaleceń.

Zobacz wypowiedź eksperta na kanale YouTube Akademia NFZ

Posłuchaj wypowiedzi eksperta

Pobierz ulotkę informacyjną

Skip to content