Niewydolność serca to stan, w którym niewydolne serce nie jest w stanie prawidłowo
pracować i dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości krwi bogatej w tlen do różnych
narządów ciała. Choroba ta może dotyczyć osób w różnym wieku, jednak najczęściej
występuje po 60 roku życia.
Co może prowadzić do uszkodzenia serca?
Istnieją różne przyczyny, wśród nich możemy wyróżnić zawał serca, który jest najczęstszą
przyczyną, ale także nadciśnienie tętnicze, choroby zastawek serca, zaburzenia rytmu serca,
zapalenie mięśnia sercowego czy czynniki toksyczne np. nadużywanie alkoholu.

Pacjent z niewydolnością serca