Ankieta Ryzyka niewydolności serca

Ankieta Ryzyka niewydolności serca

Niewydolność serca jest końcowym etapem różnych chorób serca. Zapadalność na niewydolność serca stale się zwiększa i jest to już epidemia XXI wieku. Dzieje się tak z uwagi na starzenie się społeczeństwa oraz paradoksalnie na skutek coraz lepszego leczenia np. nadciśnienia tętniczego, zawału serca czy choroby wieńcowej. W wyniku tego postępu chorzy żyją dłużej, ale z coraz mniej wydolnym sercem. Choroba ta może dotyczyć osób w różnym wieku, jednak najczęściej występuje po 60 roku życia. Należy jednak pamiętać, że niewydolności serca można zapobiegać i da się ją leczyć. Skorzystaj z Ankiety Ryzyka Niewydolności Serca i sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka rozwoju niewydolności serca!

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka niewydolności serca. Odpowiedz TAK na pytania, które Ciebie dotyczą.

notę
Zaznacz to pole

Wiek ≥ 65 lat

Zaznacz odpowiedź

Choroba wieńcowa

Zaznacz odpowiedź

Stan po rewaskularyzacji mięśnia sercowego (stenty, bypassy)

Zaznacz odpowiedź

Przebyty zawał serca

Zaznacz odpowiedź

Nadciśnienie tętnicze

Zaznacz odpowiedź

Cukrzyca

Zaznacz odpowiedź

Duszność przy podejmowaniu wysiłku

Zaznacz odpowiedź

Napadowa duszność nocna

Zaznacz odpowiedź

Męczliwość, znużenie, wydłużony czas odpoczynku po wysiłku

Zaznacz odpowiedź

Obrzęki wokół kostek

Zaznacz odpowiedź

Grantodawca
Wykonawca

Skip to content