Polskie Stowarzyszenie Osób
z Niewydolnością Serca

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca

jest formalną grupą wsparcia dla chorych na niewydolność serca i ich rodzin, przyjaciół oraz wszystkich tych, którzy takiego wsparcia oczekują lub takim wsparciem chcą być dla innych. Mamy nadzieję, że będziemy wsparciem dla wielu osób.

Program edukacyjny:

„Pacjent z niewydolnością serca”

Niewydolność serca jest stanem przewlekłym, chorobą, która staje się epidemią XXI wieku.

Nasze cele to:

  • zjednoczenie osób z niewydolnością serca, ich rodzin i przyjaciół,
  • tworzenie grup wsparcia,
  • wspomaganie członków stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów życiowych,
  • organizowanie działań edukacyjnych dotyczących wiedzy o niewydolności serca
    kierowanych zarówno do pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia,
  • współpraca z Ministerstwem Zdrowia, NFZ oraz Polskim Towarzystwem Kardiologicznym w celu wprowadzenia najlepszego modelu opieki nad pacjentami z niewydolnością serca oraz dostępności do świadczeń zdrowotnych w tym do nowoczesnych terapii.

Najnowsze #aktualności

Chcielibyśmy poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca w sierpniu 2018r. otrzymało patronat honorowy Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się ze stronami www.slabeserce.pl oraz www.niewydolnosc-serca.pl

Skip to content