Relacja z pierwszego spotkania Pacjentów, ich Rodzin oraz Przyjaciół PSOzNS

19 września 2018 r. odbyło się, pierwsze spotkanie Pacjentów Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Miało ono miejsce w Szpitalu Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej ½ w Poznaniu. Spotkanie otworzyła prof. Ewa Straburzyńska-Migaj oraz prof. Maciej Lesiak, którzy opowiedzieli o stowarzyszeniu, celach oraz działaniach jakie pragniemy podjąć. Jako druga zabrała głos doktor Marta Kałużna-Oleksy, która w sposób bardzo zrozumiały i przejrzysty opowiedziała o niewydolności serca, skupiając się przede wszystkim na najczęstszych przyczynach oraz alarmujących objawach.

Następnie wystąpiła mgr. Justyna Pach-Kołecka, psycholog specjalizująca się we współpracy z pacjentami chorującymi na niewydolność serca, a także z pacjentami po przeszczepie serca.  Podkreśliła jak ważna jest rola pomocy psychologicznej u osób cierpiących na niewydolność serca, a także jak istotne jest otrzymywanie wsparcia zarówno od rodziny, przyjaciół, a także całego personelu medycznego.

W spotkaniu udział wzięli także członkowie Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca Nowe Serce Przy Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii w Poznaniu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu stowarzyszenia, a także podkreślili jak istotna jest dla nich rola wzajemnego wsparcia w ramach stowarzyszenia. Panowie wzbudzili duże zainteresowanie – w kuluarach odbyły się żywe dyskusje. Dodatkowo, uczestnicy warsztatów, około 30 osób, mieli okazję spotkać się ze swoimi lekarzami i przedyskutować nurtujące ich pytania.

Specjalnymi gośćmi byli Marek Kustosz oraz Andrzej Chojecki, którzy reprezentują Polską Unię Organizacji Pacjentów oraz Koalicję Serce dla Kardiologii. Przybliżyli nam zasady współpracy stowarzyszenia z mediami oraz Ministerstwem Zdrowia, opowiedzieli o możliwościach współpracy stowarzyszeń. Dodatkowo wspólnie stworzyliśmy postulaty oraz porady „od pacjenta dla pacjenta”, które są świetnym początkiem naszej wspólnej pracy w stowarzyszeniu.

Skip to content