liczy się czas, więc #leczserce

Dołącz do działań na rzecz pacjentów z chorobami serca – potrzebujemy , aby podjęte zostały bezprecedensowe działania, aby nadać priorytet leczeniu pacjentów z chorobami serca i skrócić listy oczekujących osób, które wymagają specjalistycznego leczenia.

COVID-19 wpłynął na sytuację pacjentów z chorobami serca z powodu przełożonych wizyt, opóźnionych lub odwołanych procedur.

Opóźniona opieka kardiologiczna zwiększa ryzyko długotrwałego nieodwracalnego uszkodzenia, a nawet śmierci.

COVID-19 spowodował zmianę priorytetów zasobów szpitalnych, co skutkuje mniejszą liczbą procedur i znacznie ograniczeniem usług kardiologicznych.

Operacje zastawek serca i zabiegi strukturalne serca najbardziej ucierpiały w wyniku anulowania.

Długotrwałe skutki COVID-19 obejmują powikłania sercowe, takie jak uszkodzenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, nieregularny rytm serca

Wiele chorób serca wymaga pilnego leczenia – opóźnienia skutkują niemożliwą do uniknięcia kalectwem i śmiercią

Oddziaływanie COVID-19 na obciążenie CVD wymaga bezprecedensowych działań w zakresie globalnej polityki zdrowotnej

Skip to content